מטות /מסעי: ארץ המגדלת רוצחים

אדם הרוצח בשוגג, בתנאים ספציפיים מאד, חייב להימלט אל עיר מקלט ולהישאר שם עד מות הכהן הגדול. מעשהו לא היה מתוכנן ולא היה בכוונה, אך התורה אומרת כי אם חיי האדם היו יקרים לו עוד יותר הוא היה נזהר והמעשה הזה לא היה קורה. על כן הוא חייב לתת דין וחשבון.

התורה מתארת את מיקומם של ערי מקלט אלו: שלשת ערי מקלט ממוקמים מעבר לירדן ושלשת ערי מקלט נוספים ממוקמים בארץ ישראל. מפריע לרש”י שיש פה נבדלות. שנים וחצי שבטים בלבד חיו מעבר לירדן. רוב רובו של עם ישראל חיו בתוך גבולות הארץ. אם שלשה ערי מקלט טובים עבור תשע וחצי שבטים מדוע יש לשניים וחצי שבטים צורך בעוד שלשה ערי מקלט? רש”י עונה כי לפי הגמרא (מכות דף ט’ עמוד א’) “דבגלעד נפישי רוצחים” נראה כי רש”י אומר שלמרות ששטח הארץ והאוכלוסייה היו קטנים יותר היה צורך בכמות שווה של ערי מקלט משום שהערים עצמם גורמו ליותר רוצחים.

הרש”י הזה קשה להבנה. הפסוקים האלו מדברים על עם ישראל עוד לפני שהם נכנסו אל ארץ ישראל. לא היו מנהגים מיוסדים או פונקציות סוציאליות המשפיעים על האנשים הגרים שם. כל האוכלוסייה הקודמת הוסרה מעל פני המפה. הם מתחילים חברה חדשה לחלוטין. אז מדוע שיהיה להם יחס גבוהה של רוצחים מאשר עיר אחרת? הארץ עצמה מגדלת רוצחים?

התשובה לשאלה זו מבוססת על  הבנת הכוחות שה’ הטמין בעולמו. אפשר להבהיר את העניין על ידי משל.

חצר גרוטאות מודרנית

אלקטרו מגנטי (כוח המשיכה המגנטית) הינו כוח שאנו מכירים היטב. לא מפתיע אותנו שאפשר להשתמש בו כדי להרים אלפי קילו של ברזל ללא מאמץ כלל. אבל אם נסתכל על זה באופן אובייקטיבי, זה מפליא. כוח שיכול לנסוע למרחקים, לעבור דרך חומר ולגרום לעצמים כבדים מברזל לנוע, ולא סתם לנוע כי אם לעוף מעל פני הקרקע. הדלק את החשמל וכוח זה יוכל להרים מכוניות. כבה אותו, והם יצנחו בחזרה. אך איננו רואים את הכוח הזה. איננו יכולים לחוש אותו, אנו יכולים לעבור דרך גלי הכוח ולא לדעת כי הם קיימים. הנה לך דוגמא של דבר בעל כוח עצום שה’ יצר בעולמו בשביל מטרה מסוימת מאד.

כמו כן יצר ה’ עוד כוחות בעולם. הגמרא מספרת כי ישנם ערים המגדלות אנשים פרוצים ואילו ישנם ערים המגדלות אנשים אמיצים וחכמים. ה’ יצר אדם בעל נטיות ודחפים, כוחות חיצוניים אמורים להשפיע עליו. כמו המגנט, נטיות אלו יכולים להתרחב או להצטמצם לפי רצון ה’.

אומנם האדם המודרני מאד מתוחכם בתפיסת העולם הפיזי, אך ישנם דברים רבים בעולם הרוחני שהאדם לא יודע עליהם, המדע אינו מודע למניעים העומדים מאחורי התנהגותו של האדם.

נראה כי זוהי התשובה לרש”י. דבגלעד נפישי רוצחים” – פירוש הדבר הינו שיש בעיר הזאת כוח שאינה ניראת לעין, הגורמת לאנשים להיות אגרסיביים יותר, ולהתנהג בקרירות. הרבה מידי קופאין גורם לאדם להיות עצבני וכעסן, וישנם כוחות שה’ יצר בעולמו המשפיעים על כעס האדם. אדם שחי במקומות אלו יהיה קר בהתנהגותו, התנהגות הגורמת לו להגיע להתנהגויות המסתיימות ברצח. ברור כי יש לאדם כזה כוח פנימי להתנגד אל הדחפים האלו, וייתן על התנהגות כזאת דין, אך ישנו משיכה חזקה יותר בעיר זו מאשר בעיר אחרת. על כן התורה מציינת כי היה צורך בשלושה ערי מקלט מעבר לירדן משום ששם היה סבירות גדולה יותר שיתבצע רצח.

    ואקום של ערכים

המושג הזה יעיל ביותר כדי להבין את התקופה שבה אנו חיים.
בארבעים שנים האחרונות היינו עדים להתפוררות של ערכים ומידות.
מה שהיה נחשב למושחת, לא ערכי פרוץ וחריג, מפורסם בימינו על
לוחי מודעות ועל פרסומות- לעיני העולם כולו. אין שום הסבר סוציולוגי
להידרדרות זו. ברור כי ישנם כוחות הפועלים מאחורי הקלעים. כוחות
המושכים בני אדם, כוחות אשר מפילים את האדם אל התהום.

לכל דור יש ניסיונות שונים. ישנם ערים, וישנם מקומות
שונים בעלי אתגרים שונים. ישנם ערים, גם היום בעלי מוניטין של
התנוונות, התנגדות והתרסה. הערים האלו מגדלות אנשים מושחתים.
ההשפעה של כוחות אלו נראים בהתנהגויות ואורח חיים של אנשי המקום.
הערים עצמם הם ברמה אחרת. ישנם גם מקומות המושכים את האדם
לכיוון הנגדי.

אנו צריכים להתפלל לה’ שיביא את משיח כאשר אנו נחוש חווית
משיכה עוצמתית כלפי מה שנכון, אצילי ומתאים, ממילא נוכל
להימשך אל היעד הגבוהה ביותר.