וזאת הברכה פרשת: אתה לא יכול לעזור לי: ואתה לא יכול לפגוע בי

“ויהי בישורון מלך בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל” דברים ל”ג:ה בדברי פרידה אחרונים אל העם היהודי, משה רבינו נותן לכל שבט ברכה. הוא נותן לכל אחד מהם אחריות לאומית. לפני כן מדבר משה אל עמ”י ואומר: “ויהי בישורון מלך בהתאסף ראשי עם יחדיו”. הדעת זקנים מסביר כי כשישראל יחד באחווה ורעות אז הקדוש ברוך הוא מלך עליהם אבל בשעת מחלוקת כביכול הם עושין כאלו אין הקב”ה מלך עליהם: האמרה הזאת של הדעת זקנים קשה…


האזינו פרשת: משל החדר כושר והספא

וישמן ישרון ויבעט שמנת עבית כשית ויטש אלוה עשהו וינבל צור ישעתו“ –  דברים לב: טו בפרשת האזינו משה רבינו בנבואתו הזהיר מראש את העם היהודי אודות העתיד. אחת מאמרותיו היו: “וישמן ישורון ויבעט”. הספורנו מסביר כי היה זה אזהרה והתראה כלפי תלמידי החכמים. הוא אומר, “איבדתם את היכולת להבין את הדקויות שבתורה. ומה הביא את הדבר הזה עליכם”? אתם. על ידי שעיסוקכם בהנאות העולם הזה. מכיוון שעסקתם בהנאות גשמיות איבדם את יכולת אבחנת האמת….


נצבים/ וילך פרשת: הגישה שלך קובעת את הגובה שלך

לאחר אזהרות חמורות על עזיבת דרך התורה, משה רבינו אומר לכלל ישראל כי לימוד תורה ושמירתה נמצאת בהישג יד של כל אחד ואחד. אין ברכישתה צורך בכנפיים כדי לנסוק לשמים ולימודה אינה מחייבת חציית אוקיינוסים. התורה נמצאת בהישג יד של כל אחד ואחד. רש”י אומר “לא בשמים היא” – “שאילו הייתה בשמים היית צריך לעלות אחריה וללמדה”. אילו היה לי כנפיים הרש”י הזה מאד קשה להבנה. התפקיד של פירוש רש”י בחומש הוא להבהיר את כוונת…


כי תבוא פרשת: המצווה להיות שמח

בסופו של נבואה זו, נאמר מה יקרה לנו אם לא נלך בדרכי ה’. נראה כי התורה מאשימה עניין אחד: “תחת לא עבדת את ה’ אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרב כל”. נראה כי יש פה עניין מרכזי מאד לגבי שני הדברים המבוססים על השמחה – זה בא לומר לנו כי עבודת ה’ בשמחה הינו דבר קריטי בהצלחת העם. רבינו בחיי מסביר כי המצוות חייבות להיעשות בשמחה ובמסירות מושלמת. כאשר המצוות נעשות ללא שמחה, הם חסרים בהשפעתם,…


כי תצא פרשת: אני הייתי הראשון שהיה מודה לה’, אם…

התורה מתארת את הגישה שלנו כלפי העמים השונים ואומרת לנו: ” לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו”. קשה לרש”י להבין את הביטוי המעורב הזה. למה להשתמש בביטוי “לא תתעב” הביטוי הזה אינו נשמע כביטוי מכיר טובה. רש”י עונה כי זהו בדיוק העניין שהתורה מלמדת אותנו. הגישה שלנו כלפי המצרים אמורה להיות מעורבת. מצד אחד אל לנו לשכוח כי את בנינו הם זרקו אל תוך היאור ומצד שני הם סיפקו לנו בית. רגשותינו מעורבים. איננו…


שופטים פרשת: האבולוציה הוא דת – רק לשמור על האמונה

העם היהודי ככלל קיבל מצווה למנות שופטים. השופטים האלו נצטווו לגשר בצדק על פי חוקי התורה. אחת הכללים הוא שהשופט אינו רשאי לקחת שוחד משום ש “השוחד יעור עיני חכמים”. ישנה שאלה המפריעה לרש”י: התורה כבר ציוותה על השופטים לפסוק ביושר במילים, “לא תטה משפט”. אין שום צורך באיסור קבלת שוחד. המטרה של קבלת שוחד הינה כדי לגרום לשופט להתעלם מן האמת ולשנות שת הפסק. ודאי שזה כלול בהטיית המשפט ובסילוף האמת. אז מדוע התורה…


ראה פרשת: צרכנות ובזבזנות בדורנו

במשך ארבעים שנה במדבר עם ישראל אכלו מן. משה רבינו הדריך אותם ללמוד תורה ודאג לכל צרכיהם הגשמיים. עם ישראל חיו ברמה רוחנית נעלה במיוחד. כעת הם עוברים לעידן חדש – הם יכניסו לארץ ישראל ויתחילו לחיות חיים המנהלים על פי הטבע. ועם זאת עליהם להישאר ברמה רוחנית גבוהה, כעם הנבחר. אחד העקרונות שמשה רבינו הנחיל לעם ישראל היה שכאשר הם יישבו את הארץ ויחיו על פי התורה, הם יצליחו בכל מעשיהם, וה’ ירחיב את…


עקב פרשת: להתפרנס – ניסיון החיים

עם ישראל אכלו מן במשך ארבעים שנה בהם חיו במדבר. התורה מסבירה כי אחת הסיבות שהמן ניתן לכלל ישראל במדבר היה כדי לנסות אותם. הספורנו מסביר מה היה הניסיון: ” אם תעשה רצונו בתתו פרנסתך שלא בצער”? ניראה כי הספורנו מספר לנו כי העובדה שהעם היהודי לא היה צריך לעבוד, היה אחד הניסיונות הקשיים ביותר. הספורנו הזה קשה להבנה. אנחנו יודעים שה’ נותן לנו הרבה ניסיונות בחיים. אבל מתי ראינו שחוסר מאמץ הינו ניסיון? כיצד…


ואתחנן פרשת: בניית קוגניטיבית

האבן עזרא מסביר כי אנשים נבוכים ממצוה זו. כיצד יתכן שאדם לא יחמוד את היפה? התורה יכולה לאסור מעשים או דיבורים מכיוון שאני יכול לשלוט במעשי. אך דחפים ותאוות שוכנים עמוק, עמוק בתוככי האדם. הדחפים האלו הינם פונקציה של מצבו הפנימי של האדם. לא ביקשתי לקבל אותם, הם חלק ממני. כיצד יתכן שהתורה מצווה עלי לא לרצות? האבן עזרה ממשיל לנו משל. דמיין לעצמך, כפרי פשוט רואה נסיכה יפה עוברת בפמלייתו של המלך. הוא רואה…


דברים פרשת: האדם מתוכנת להגיע לגדולות

(ג) ידע שור קנהו וחמור אבוס בעליו ישראל לא ידע עמי לא התבונן: במילים אלו מתחיל ישיעהו הנביא להוכיח את בני דורו. רש”י מסביר את דבריו: השור אינו משנה את טבעו. הוא לא אומר: “מעכשיו איני רוצה לחרוש”. החמור אינו אומר: ” אני כבר לא מוכן לשאת משאות כבדים”. כל חיה נמשכת אחר טבעה, עושה בנאמנות את התפקיד שלשמה היא נבראה. אבל כלל ישראל, שונים. סטיתם מהדרך ושיניתם את דרכיכם. ועל כן, אתם נמצאים בדרגה…


Get The Shmuz on the go!